นิสิตวิทยาลัยพลังงานฯประสบการณ์ต่างแดน ณ ประเทศไต้หวัน

 นิสิตวิทยาลัยพลังงานฯประสบการณ์ต่างแดน ณ ประเทศไต้หวัน

นายจักรกฤษณ์ แจขจัด นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลดร.สิทธิชัย พิมลศรี หน่วยวิจัยมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (APCC) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม Workshop การพัฒนาการจำลองสภาพอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ข้อมูลตรวจวัดจากเรดาห์ ณ. Central Weather Bureau และเปิดโลกทัศน์ ประเทศไต้หวัน โดยความร่วมมือกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ระยะเวลา 1 เดือน


ภาพ :   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/24/2018 4:16:37 PM