ประชาสัมพันธ์เวลาเปิดบริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เวลาเปิดให้บริการช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้

จันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 17.00 น.

ผู้ใช้บริการสามารถยืม - คืน หนังสือได้ตามปกติ และห้องอ่าน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการตามปกติ

 


ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/24/2018 10:50:18 AM