ม.พะเยา ปรับโฉมรถโดยสาร NGV ใหม่ ติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายในการใช้รถสวัสดิการให้กับนิสิตและบุคลากร ตั้งแต่ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบ NGV ทั้งหมดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการเช่ารถจากบริษัทเอกชน เข้ามาให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ตั้งแต่เวลา 06.30 -21.30 น. ทุกวัน ที่ผ่านมาการดำเนินการในการให้บริการรถสวัสดิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด                   

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้จัดทำมาตรการความปลอดภัยรถสวัสดิการ(รถโดยสาร NGV) แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ  1.มาตรการความปลอดภัยด้านรถสวัสดิการ(รถโดยสาร NGV) 2.มาตรการด้านพนักงานขับรถสวัสดิการ  3.มาตรการด้านการบริหารจัดการ  4.มาตรการด้านผู้โดยสาร 5.มาตรการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ล่าสุดการให้บริการรถสวัสดิการได้ทำการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นรถระบบ NGV รวมทั้งหมด 36 คัน มี 2 ขนาด คือ รถแบบ 45 ที่นั่ง มีทั้งหมด 10 คัน และรถแบบ 27 ที่นั่ง มีทั้งหมด 26 คัน เปลี่ยนเบาะนั่งเป็นแบบ VIP จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งเส้นทางเดินรถ รับ-ส่ง 3 สาย คือ 1. สายหน้ามหาวิทยาลัย-จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านหน้าคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ เป็นหมายเลขรถคี่  2.สายหน้ามหาวิทยาลัย-จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านคณะวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นหมายเลขรถคู่ 3. สายจุดพักรถอาคารเรียนรวม หอพัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รถระบบใหม่ที่ปรับโฉมทั้งหมดเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และได้ทำการตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของรถสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อรองรับจำนวนนิสิต และอำนวยความสะดวกในการเดินทางในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายไตรรงค์ วงศ์ราษฎร์ / นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/10/2018 9:31:30 AM