กองกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ส.อำนวยพร ขัติวงค์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนำมาพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานของบุคลากร กองกิจการนิสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตน ประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/7/2018 4:32:44 PM