วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวัดข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และประชุมเครื่อข่าย Thai Flux ครั้งที่ 5

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวัดข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และประชุมเครื่อข่าย Thai Flux ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.มนตรี แสนวังสี ได้กล่าวรายงาน และวัถุประสงค์ของโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวัดข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน และประชุมเครื่อข่าย Thai Flux ครั้งที่ 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้


ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/8/2018 12:02:56 PM