คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "สวัสดีปี๋ใหม่เมือง" ในโครงการรดน้ำดำหัวครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "สวัสดีปี๋ใหม่เมือง" ในโครงการรดน้ำดำหัวครั้งที่ 5  

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ บริเวณ Reading Zone

พิมพิลา  จันกันธรรม ข่าว/ภาพ


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/3/2018 2:51:15 PM