สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  ให้การต้อนรับ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน  และนิสิตสาขาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการทำงานของ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานประชาสัมพันธ์ แบ่งระบบการทำงานออกเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยข่าวสาร หน่วยผลิตสื่อ และหน่วยมวลชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้และทักษะการทำงานในหน่วยงานระดับอุดมศึกษา ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/4/2018 11:21:41 AM