คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยมีขบวนแห่ที่มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาแต่งกายด้วยชุดเวียง และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนาอย่างอ่อนช้อยสวยงามยาวกว่า 2 กิโลเมตรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเข้าสู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทองสมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก   

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/2/2018 4:24:29 PM