คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ..2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์ บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาในงานพิธี เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มลฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเย


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/26/2018 11:42:50 AM