ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้งาน EBSCO Open Dissertations?

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต เข้าใช้งานฐานข้อมูล ฟรี จาก EBSCO : EBSCO Open Dissertations สืบค้นได้แล้ววันนี้ ที่ https://goo.gl/KrKSCg โดยรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 
#EBSCOประเทศไทย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: งานบริการทรัยากรสารสนเทศ 054-466-705


ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 10:38:17 AM