ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมทำกิจกรรมกับฐานข้อมูล CNKI ชิงรางวัลใหญ่ Ipad และตั๋วเครื่องบินไปประเทศจีน

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมทำกิจกรรมกับฐานข้อมูล CNKI เพื่อชิงรางวัลใหญ่ Ipad และตั๋วเครื่องบินไปประเทศจีน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมชิงรางวัลได้ที่ http://gb.oversea.cnki.net/Seminar/2018MarketingActivities/FreeTrial.html ภาพ :    CNKI   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 10:31:36 AM