หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อแสดงความเคารพและขอพรฯ จากท่านคณบดี คณาจารย์อาวุโสคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตเนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา   

ภาพ :   อภิรักษ์ นิลวัฒน์, ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 9:38:43 AM