หน่วยกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (1 เมษายน พ.ศ.2561 เลือกตั้งออนไลน์) ณ ห้องภูกามยาว 1 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน 266 คน โดยผลการนับคะแนนนั้นรับรองว่านายนราธิป วงศ์ประสิทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พร้อมคณะฯ ได้ดำลงตำแหน่งประธานสโมสรนิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการ 2561   

ภาพ :   อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/24/2018 9:28:14 AM