งานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย(พระนาคปรก) และองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในงานยังมีกิจกรรม ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะและหน่วยงานต่างๆได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดเข้าร่วมประกวด ถือได้ว่าเป็นการสร้างสีสันและความสุขให้กับผู้ชมกันอย่างดียิ่ง ในเวลา 14.30น.คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีส่งเคราะห์ และพิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และพิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้แทนบุคลากรและนิสิต กล่าวคำขอขมาและขอพรคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อตนเองถ้วนหน้า สำหรับบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นสนุกสนานและสะท้อนคุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนาในประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง : ภาพ, ข่าว   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/23/2018 9:28:35 AM