พิธีรดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561

วันนี้ (วันที่ 18 เม.ย. 2561) เวลา 12.30 น. งานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา กรุณาให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตและให้พรแก่นิสิตทันตแพทย์รวมถึงบุคลากรคณะที่เข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/18/2018 5:09:50 PM