ประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์คืนหนังสือล่วงเวลา สามารถใช้บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติได้ที่

บริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 054-466-705


ภาพ :   นายวิศวกร ลือยศ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2018 3:48:02 PM