ขอเชิญบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ใช้บริการ ร่วมสรงน้ำพระ

        การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทำเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเสื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการอีกด้วย กระปุกดอทคอมเลยนำวิธีสรงน้ำพระที่บ้านอย่างถูกต้องมาให้ได้ชม เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำไปปฏิบัติกัน
ทีมา : https://home.kapook.com/view167645.html

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ จัดสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ใช้บริการ ร่วมสรงน้ำพระได้ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2018 11:15:42 AM