...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai” จำนวน 5 ทีม จาก 149 ทีม ทั่วประเทศ คว้าเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม...

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน “STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai” ค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของภาคเหนือ ใน 2 เวทีการแข่งขัน STARTUP Thailand League ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย และ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไปและสตาร์ทอัพใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแก่น

         โดยการแข่งขัน “STARTUP Thailand U-League” ระดับมหาวิทยาลัย มีสถาบันการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 149 ทีม จาก 23 มหาวิทยาลัย ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม ดังนี้

1. ทีม close up App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “รวมคลินิคสัตว์และนัดพบหมอ

2.ทีม Arc Begins App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิตจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนิสิจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน”แจ้งเตือนต่อพรบ. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันฯ และหาอู่

3.ทีมDouble U App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “หนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

4. ทีม Pay reminder สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน”ระบบแจ้งเตือนการโอน

5. ทีม MeBag App สมาชิกทีมเป็นนิสิตจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อผลงาน”รับหิ้วสินค้าโปรโมชั่น

            ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีประโยชน์และก้าวหน้าต่อไป


ภาพ :   อาจารยืและที่ปรึกษาทีมนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/5/2018 2:58:45 PM