ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทอลองใช้งานฐานข้อมูล Oxford law

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Oxford law

ได้ที่ URL: http://oxia.ouplaw.com/

        Welcome to Oxford University Press . As requested, we have set up your free trial access. Please read and save this notice which contains important information about your free trial and access instructions. Your trial provides access to below five database:

       1. Oxford Reports on International Law (ORIL)
          - http://opil.ouplaw.com/home/oril
       2.Oxford Competition Law (OCL)
          - http://oxcat.ouplaw.com/
       3. Oxford Constitutions of the World (OCW)
          - http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
       4. Oxford Legal Research Library (OLRL)
          - http://olrl.ouplaw.com/
       5. Investment Claims
          - http://oxia.ouplaw.com/

This free access is available until 03.05.2018.


ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มงานใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน 3685 คุณวิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา หรือสายตรง เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน

054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/5/2018 4:01:40 PM