ชมรมนิสิตมุสลิม ม.พะเยา ชวนเพื่อนจิตอาสา “ทำความสะอาดกว๊านพะเยา ครั้งที่ 3”


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นิสิตชมรมมุสลิม ม.พะเยา จัดกิจกรรมดีๆ ชวนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมช่วยกันทำความสะอาดกว๊านพะเยาบริเวณริมกว๊าน และสวนสาธารณะ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ทั้งนี้ ทางนิสิตชมรมมุสลิมได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศรอบกว๊านพะเยา ซึ่งกว๊านพะเยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดและยังเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน จึงควรมีสิ่งแวดล้อมรอบๆกว๊านที่ดี ได้รับการดูแลปริมาณขยะไม่ให้มีสะสมมากเกินไปจนเกิดความไม่น่ามอง กิจกรรมช่วยกันทำความสะอาด จึงเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ กิจกรรมดีๆในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากน้องๆนิสิต ม.พะเยาเข้าร่วมเป็นอย่างดี และนำทีมโดย อาจารย์ธนปริญ สำเริง เป็นที่ปรึกษาโครงการและชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ชมรมนิสิตมุสลิมมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/4/2018 3:36:36 PM