คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเลิกจ้าง” โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 4 (PKY4) 

  


ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/4/2018 4:14:10 PM