คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิชาชีพทนายความและบทบาทในการรับใช้สังคม” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 3 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/4/2018 4:08:07 PM