มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลักสูตร “การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และน้ำหอม เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ รุ่น 2”

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หลักสูตร การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และน้ำหอม เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ รุ่น 2” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางและเทคนิคในการทำเครื่องสำอาง ซึ่งสอนวิธีปฏิบัติตั้งตำรับ ครีมเจล ,เจลสเปรย์  ,ครีมพุดดิ้ง ,ครีมเต้าหู้ ,วิปโฟมล้างหน้า ,แชมพูใสปราศจากสารซัลเฟต และการตั้งตำรับน้ำหอม น้ำมันหอมระเหย น้ำหอมปรับอากาศ    ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารการอบรม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากปฏิบัติการตั้งตำรับเครื่องสำอาง เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย PHAR 1301 และห้องปฏิบัติการช็อป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพ/ข่าว : นายวิจิตรศักดิ์ คำดี


ภาพ :   นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/4/2018 2:44:20 PM