ประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2561 ดังนี้

     

      วันที่ 6 เมษายน 2561 : วันจักรี

      วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 : วันสงกรานต์


ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือล่วงเวลา ได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/3/2018 2:17:33 PM