คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวม สวม ถ่าย แชร์” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันตนเองจากมลพิษหมอกควันไฟป่า

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ภายใต้ชื่อกิจกรรมรวม สวม ถ่าย แชร์โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ป้องกันตนเองจากมลพิษหมอกควันไฟป่า โดยให้นิสิตหรือบุคลากรรวมตัวกันอย่างน้อย 5 คน สวมหน้ากากอนามัยแล้วถ่ายภาพลงโซเซียล (facebook) และแชร์รูปภาพเหล่านี้แบบสาธารณะพร้อมติด Hashtag #รวมสวมถ่ายแชร์ จะมีการประกาศผลและมอบรางวัลให้กับภาพที่มียอดไลค์สูงสุด 2 ภาพแรก ในวันที่ 5 เมษายน 2561 นี้ ตั้งเป้าให้นิสิตและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหมอกควันจากไฟป่าและสามารถป้องกันตนเองจากมลพิษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรและนิสิตไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือเกิดขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ

การป้องกันเบื้องต้น หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมภายนอกอาคาร ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ *หน้ากากอนามัยมาตรฐานชนิด N95 และ FFP2 ทั้งนี้ต้องมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับค่ามลพิษจากหมอกควันไฟป่าอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเอง

 

 

*อ้างอิงจาก ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเพื่อการจัดกาพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ /ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียงเรียง


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/3/2018 11:23:56 AM