หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เข้าสัมภาษณ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล จาก 9 สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะฯ ได้ลงพื้นที่เข้าสัมภาษณ์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน “นวัตกรรมนิทาน” ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จำนวน 9 โรง ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านแม่ใส, รร.บ้านแม่นาเรือใต้, รร.บ้านต๊ำพระแล, รร.อนุบาลพะเยา, รร.บ้านจำป่าหวาย, รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก, รร.บ้านห้วยเคียน, รร.บ้านแม่กา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา(วัดแม่กาห้วยเคียน) เพื่อติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเดิมให้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมนิทานพื้นบ้าน” ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.ดารินทร  อินทับทิม  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายศุภกิตติ์  รินถา   เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

 

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 

 


ภาพ :   นายศุภกิตติ์ รินถา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภกิตติ์ รินถา/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/3/2018 11:03:37 AM