โครงการมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES )

วันที่ 24-31 มีนาคม 2561 หน่วยกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต และชมรมกีฬาได้จัดโครงการมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES) และ โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ  ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการนิสิต ในกิจกรรมมีการจัดซุ้มเล่นเกมส์นันทนาการ การเต้นฮัลเซิ้ล เต้นซุมบ้า และเต้นเพลงคุกกี้เสี่ยงทาย และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ตีวงล้อ 4X 100 เมตร)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ รักใคร่กลมเกลียว ปรองดองในหมู่นิสิตทุกชั้นปี อีกทั้งจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด  และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นิสิตที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตแต่ละคณะ เป็นการฝึกฝนให้รู้แพ้ รู้ชนะและการให้อภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง โดยมีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้ง 6 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1.ฟุตบอล 11 คน 2.ฟุตซอล 3.บาสเกตบอล 4.วอลเลย์บอล 5.ตะกร้อ 6.เปตอง


ภาพ :    จตุรงค์ จำปาเรือง , นิสิตช่วยงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/27/2018 2:30:29 PM