มหาวิทยาลัยพะเยา ขอชื่นชม นิสิตจากชมรมสายใยรักนิตินิวส์และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ที่ได้รวมกลุ่มกัน เพื่อเก็บขยะบริเวณ สถานีรอรถโดยสารสาธารณะและศาลาหน้าป่าไม้

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอชื่นชม นิสิตจากชมรมสายใยรักนิตินิวส์และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ที่ได้รวมกลุ่มกัน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. เพื่อเก็บขยะบริเวณ สถานีรอรถโดยสารสาธารณะและศาลาหน้าป่าไม้ เนื่องจากมีขยะเป็นจำนวนมาก พร้อมฝากจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกที่เพื่อความสะอาด นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

 ภาพ :   ชมรมสายใยรักนิตินิวส์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2018 3:58:02 PM