คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน”

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน”

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้อง CE02401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเป็นนักวิจัยในทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ SNAIL 8 เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถเข้าไปกรอกแบบตอบรับออนไลน์ ได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/g7N56udX9vXei5yS2   สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3883


ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2018 3:26:45 PM