คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย นำการแสดงไปเผยแพร่วัฒนธรรม ในงานสืบสานตำนานไตลื้อสิบสองปันนา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทย นำการแสดงไปเผยแพร่วัฒนธรรม ในงานสืบสานตำนานไตลื้อสิบสองปันนา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เก้าจอมสิบสองเชียง เทศบาลนครเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมของชาติพันธุ์ไตลื้อ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีไตลื้อ รวมไปถึงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2018 3:19:26 PM