มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดง งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร" เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดง งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร" เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำการแสดงถวายพระพร ชุด จตุรทิศพิพิธพรชัยผลงานสร้างสรรค์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการแสดงความจงรักภักดี ของ พสกนิกรทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ขึ้นครองราชย์ สืบราชสันติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และการแสดงชุด แอ่วสาวห้างโข่งการแต่งงานของชาวไทลื้อ ผลงานสร้างสรรค์ของ นางสาวนิรุชา นาวา นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1 พร้อมเข้าร่วมการแสดงกลุ่มสถาบันภาคเหนือ ชุด ชาวล้านนาร้อยดวงใจ น้อมสำนึกในองค์มหาวชิราลงกรณ์

ศราวุธ จันทรขำ : ข่าว/ภาพ

 


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2018 3:17:09 PM