กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2561


อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้า  ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยาที่ได้จัดขึ้นในทุกปี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/6/2018 4:08:32 PM