มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา

    
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเวียนเทียน พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน ณ บนเนินเขา ด้านทิศใต้ใกล้อ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/2/2018 11:19:25 AM