“กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561” โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง

มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณีล้านนาจัดงาน “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561” โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา สำหรับปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพะเยา และ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถึงวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดงาน“กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561” โดยมีการจัดขบวนแห่ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวงทางเรือ จำนวนกว่า 20 ลำ ขบวนเรือประกอบด้วย เรือถวายข้าวใหม่ เรือหมากสุ่ม พลูสุ่ม ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันขอศีลฯ เรือพระสงฆ์ เรือคณะผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน เป็นต้น โดยขบวนเรือผ่านเส้นทางวัดติโลกอาราม ผ่านอนุสาวรีย์พญางำเมือง เข้าสู่ท่าเรือวัดศรีโคมคำ และได้จัดขบวนอีกครั้งเพื่อนำเครื่องถวายต่างๆ เดินทางเข้าไปสู่วัดศรีโคมคำเพื่อทำพิธีถวายพระเจ้าตนหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/2/2018 10:57:41 AM