มหาวิทยาลัยพะเยาทำบันทึกความร่วมมือกับ ofo จักรยานสาธารณะไร้สถานี

มหาวิทยาลัยพะเยาทำบันทึกความร่วมมือกับ ofo จักรยานสาธารณะไร้สถานี

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับ ofo บริษัทจักรยานเช่าสาธารณะระดับโลก โดยมีคุณนพดล
ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป ofo ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกความร่วมมือพร้อมกับผู้บริหารของ ofo ประเทศไทย

          มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) และได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) จึงมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น
การงดใช้โฟมเป็นภาชนะในการบรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัย การงดใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย การใช้รถโดยสารสวัสดิการที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ฯลฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าการนำจักรยานเข้ามาให้บุคลากรและนิสิตใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพดีอีกด้วย

          สำหรับ ofo นั้น เป็นจักรยานสาธารณะไร้สถานี (station - free bike - sharing) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเดินทาง point to point ในรัศมีการเดินทาง 1 - 5 กิโลเมตร เป็นบริการเช่ารถจักรยานที่นำเทคโนโลยีประสานกับผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สามารถค้นหาจักรยานได้บนแผนที่ การใช้จักรยานก็เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อปลดล็อคจักรยาน และทุกคนสามารถแชร์รถจักรยานได้ทุกคัน ส่วนการจอดเพียงแค่หาจุดจอดในสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยค่าบริการปกติของจักรยาน ofo จะคิดราคา 5 บาทต่อการใช้งาน 30 นาที โดยจะเรียกเก็บเงินหลังจากสิ้นสุดการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น


 


ภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/23/2018 3:06:50 PM