รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี กับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสัทลักษณะเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงกลสัทศาสตร์และการรับรู้ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2561

 

 

ภาพ/ข้อมูล : รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม/ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์

ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม/ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม/ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2018 2:57:35 PM