ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ งานวิจัยกับการสร้างนวัตกรรม และผลกระทบต่อสังคม โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

        คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "งานวิจัยกับการสร้างนวัตกรรม และผลกระทบต่อสังคม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

         แจ้งความประสงค์มาที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เบอร์ 054-466666 ต่อ 1513 หรือ 086 5861540 E-mail: bowong777@hotmail.com


ภาพ :   นิตยาภรณ์ วรรณมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2018 10:05:26 AM