คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Satisfactory quality ในการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย (โครงการ Maeka’s Green Power) ในงานนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล Satisfactory quality ในการนำเสนอผลงานโครงการวิจัย (โครงการ Maeka’s Green Power) ในงานนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยนำเสนอผลงานของโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในตำบลแม่กา” (เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเนินพันธกิจด้านบริการวิชาการ ตามปณิธาน มหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

ภาพ :   ภัทธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/2/2018 11:39:09 AM