หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-TLO) ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร"

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา(UP-TLO)

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องsc1301 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการตามลิ้งด้านล่าง
https://goo.gl/kJKP8w


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-TLO)

โทร 054-466-666 ต่อ 1283 หรือ 093-1373612


 

ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม0   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/31/2018 10:02:34 AM