ชมรมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยพะเยา

ชมรมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการแข่งขัน บาสเกตบอล UP CUP 2018 ณ ลานสนามกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม–6 กุมภาพันธ์พ.ศ . 2561 เวลา 17.30 -20.30 น. ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านการให้บริการสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา แก่นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมการแข่งขันจะส่งผลทำให้ผู้ร่วมกิจกรรม มีร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยพะเยาตามตารางการแข่งขันที่แนบให้ได้เลยนะคะ
ภาพ :   ชมรมบาสเกตบอล ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณณฐไนย เกตุแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2018 9:43:55 AM