งานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล เชียงม่วน

ในงาน 1 คณะ 1 โมเดล ตลาดนัดความรู้ ทางคณะนิติศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย โดย อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
โดยพูดถึงผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
คณะนิติศาสตร์ 2560 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีชาวเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2018 12:30:31 PM