ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?” โดยวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ "5 ปี โคขุนดอกคำใต้ จากงานวิจัยเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ" วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน ในเวลาถัดมา เป็นการประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 อีกทั้งยังได้รับรางวัล Good Practice โมเดลโคขุนดอกคำใต้ ' />

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?” โดยวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ "5 ปี โคขุนดอกคำใต้ จากงานวิจัยเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ" วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน ในเวลาถัดมา เป็นการประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 อีกทั้งยังได้รับรางวัล Good Practice โมเดลโคขุนดอกคำใต้ 

ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/29/2018 9:58:25 AM