โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะทันตแพทยศาสตร์

วันนี้ (วันที่ 24 มกราคม 2561 ) ทันตแพทย์หญิงศันสณี  รัชชกูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ นางอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว นางสาวปุณยนุช คำหล่อ ทันตาภิบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากชุมชนห้วยแก้ว ร่วมนำเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ระบบคัดกรองสุขภาพช่องปากเบื้องต้น “iOralScreen” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. เพื่อใช้บันทึกและส่งข้อมูลสิ่งผิดปกติภายในช่องปากเบื้องต้น ไปยังฐานข้อมูลส่วนกลาง ซึ่งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยโรคและนัดหมายผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษาต่อไป ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2018 10:52:23 PM