พิธีเปิดสุดประทับใจ งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


พิธีเปิดสุดประทับใจ งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา”   ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ 22 ม.ค. 61) เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย กว่า 76 สถาบัน ร่วมพิธีเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 หลังจากนั้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 “สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” พร้อมกล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา ครูอาวุโสและผู้ให้การสนับสนุน ต่อด้วยการบรรเลงเพลงถวายพระพร โดยวงครูอาวุโส  การบรรเลงวงมหาดุริยางค์เพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี เพลงโหมโรงมหาราช  และการบรรเลงวงมหาดุริยางค์บทเพลงชุดเกษตร-กษัตริย์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีล้านนา สุดประทับใจ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจ และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้ผนึกกำลังกัน จัดแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 รวมถึงการจัดนิทรรศการ อีกทั้งได้เห็นความสำคัญของดนตรีไทยและพยายามเผยแพร่ไปสู่เด็กและเยาวชนในมหาวิทยาลัย สำหรับยุทธศาสตร์ 20 ปี ของประเทศ  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องดนตรีไทย รวมถึงผลักดันให้เกิดโครงการเด็กไทยทุกคนต้องเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หนึ่งชนิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ เพราะดนตรีไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 ภายใต้แนวคิด สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้พระบรมราชูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และทรงมีคุณูประการเอนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง อีกทั้งยัง ได้ผสานความร่วมมือกับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 เป็นการแสดงดนตรีไทย และศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ มีสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วม 76 สถาบันทั่วประเทศ จำนวนนักดนตรีกว่า 3,500 คน โดยจัดแสดง ณ เวทีการแสดง ได้แก่ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) การแสดงบนเวทีกาดหมั้ว และลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับในช่วงเย็น จะมีพิธีมอบตราสัญลักษณ์เจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา โดย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการแสดงส่งตราสัญลักษณ์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ในชุด เกียรติศรี นาคีนาคา” ส่งมอบให้กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ต่อไป

 

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2018 7:37:37 PM