ครั้งแรกของสุนทรียภาพจากการผสมผสานดนตรีล้านนาร่วมกับดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ครั้งแรกของสุนทรียภาพจากการผสมผสานดนตรีล้านนาร่วมกับดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

       วันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2561) ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายกว่า 76 สถาบันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา" ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ศาสตราภิชานประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเกษตร-กษัตริย์ มาเรียบเรียงทำนองบรรเลงใหม่ โดยได้นำเครื่องดนตรีล้านนามาบรรเลงผสมผสานร่วมกับเครื่องดนตรีไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน ศาสตราภิชานประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงแนวคิดการบรรเลงเพลงเกษตร-กษัตริย์ ว่า “เราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง มีเครื่องดนตรีประจำภูมิภาคและประจำชาติมากมาย ครั้งนี้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ จึงนำเครื่องดนตรีล้านนาเข้ามาใช้ผสมผสาน เช่น กลอง กังสดาล และสะล้อ เป็นต้น จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีการบรรเลงเพลงเกษตร-กษัตริย์ ที่ผสมกันเองระหว่างไทยภาคกลางกับล้านนา ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการผสมระหว่างไทยกับตะวันตก ผสมออร์เคสตรา ครั้งนี้จึงอยากให้ได้ติดตามรับชมกัน”
สำหรับการจัดงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา ครูปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มีการจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการ นิสิตนักศึกษามีความตื่นเต้นที่จะได้แสดงดนตรี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยายังมีอาณาบริเวณที่กว้างขวางมาก เป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่มาก”

ในด้านความพร้อมสำหรับการแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก มีการฝึกซ้อมหลากหลาย มีทั้งวงมหาดุริยางค์ วงดนตรีกลุ่มสถาบันที่มาจากแต่ละภาค นอกจากนั้นยังมีการแสดงอีกส่วนหนึ่งที่มีความหลากหลายทางดนตรี ส่วนเรื่องการซ้อมบทเพลงเกษตร-กษัตริย์ ทุกมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการบรรเลงเพลงที่เป็นทำนองใหม่ขึ้นมา เพื่อแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43 นี้โดยเฉพาะ เนื่องจากครั้งนี้ เป็นการบรรเลงดนตรีไทยผสมผสานกับเครื่องดนตรีทางภาคเหนือ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการแสดงในครั้งที่ผ่านมา มีความไพเราะมากกว่า”

ดร.สิริชัยชาญ กล่าวทิ้งท้ายว่า “งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 43 เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาดนตรีไทย ได้กระชับความสัมพันธ์ในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และให้ทุกสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ความสามารถ ด้านดนตรีไทย และสิ่งที่อยากจะชมเชยคือ มหาวิทยาลัยพะเยาบรรยากาศดี สถานที่และอาคารกว้างขวางมีกิจกรรมให้นักดนตรี นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และยังมีการจัดกาดหมั้ว ในแบบล้านนาที่ไม่เคยมีที่ไหนจัดแบบนี้มาก่อนในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา และขอชื่นชมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีความขยันขันแข็งและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ อยากให้งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ในครั้งต่อไป ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสมาฟังดนตรี อันจะเป็นการสืบทอดและขยายโอกาสในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติสืบต่อไป”


หน่วยข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/22/2018 7:36:25 PM