กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

              วันนี้ (วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กองกลางและแม่บ้านภายในอาคาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบๆอาคารและลานจอดรถ ก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตรที่จะถึงนี้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2561 นี้ โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2018 5:11:34 PM