การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Food in Asia , IFFA ) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets

วันนี้ (วันที่ 8 มกราคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กหน้าห้องรองอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Food in Asia , IFFA ) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets  พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง พิธีกร ทั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดงาน รวมถึงหารือในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน  โดยงานประชุมนานาชาติ ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร/คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2018 4:59:32 PM