คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพนิสิตทันตแพทย์ด้วยกิจกรรมจิตปัญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพนิสิตทันตแพทย์ด้วยกิจกรรมจิตปัญญา: อารมณ์วิทยา การเรียนรู้เพื่อเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึกและเติมชีวิต ด้วยความสุข โดย นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนิสิตทันตแพทย์ด้วยกิจกรรม จิตปัญญาศึกษาด้านการเรียนรู้เพื่อเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 อาคารปฏิบัติการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2018 3:45:18 PM