กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คุณสุชาดา สุโขชัยยะกิจ    รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ ในกลุ่มบีเจซี เป็นตัวแทนคุณอัศวิน เตชะเจริญ วิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน )และบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จำนวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการก่อสร้างห้องพัก ห้องรับรองผู้ป่วยและจัดซื้อครุภัณฑ์ ของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับการให้บริการในปี พ.ศ. 2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และคณะกรรมการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร


ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2017 4:55:14 PM