โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2560

ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล จัดโดย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล       รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมทั้งทบทวนวิธีการทำงาน ทั้งด้านความสำเร็จและอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน  ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท   จังหวัดเชียงราย


ภาพ :   นางอรพรรณ จินาเฟย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางอรพรรณ จินาเฟย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2017 4:24:57 PM